1
2
3
4
5

Poštovani,
Uz činjenicu da voda kao resurs postaje sve značajnija, u današnje vreme dolazi do sve veće potrebe za maksimalnim iskorišćenjem vodnog resursa. Ova potreba je usledila nakon što je postalo jasno da kvalitetna voda kao resurs ima trend smanjenja, kao posledica neprestanog i uvećanog zagađenja, usled klimatskih promena i izrazitog uvećanja prostorne i vremenske neravnomernosti. Maksimalno iskorišćenje vodnog resursa pretpostavlja njegovo efikasno upravljanje, maksimalno iskorišćavanje raspoloživog hidropotencijala vodotoka (izgradnja akumulacija u nizu), dok ostali korisnici kao npr. turizam, vodosnabdevanje, poljoprivreda, pored energetike, uz optimalno upravljanje takvim sistemima akumulacija mogu da dobiju maksimalnu obezbeđenost u odnosu na unapred određene parametre.

Prepoznavši potrebe unapređenja edukovanja eksperata za upravlјanje vodnim resursima na Zapadnom Balkanu u skladu sa nacionalnim i EU politikama, u okviru Erasmus + programa je pokrenut projekat SWARM za razvoj master kurikuluma za upravljanje vodnim resursima u visokoškolskim institucijama na Zapadnom Balkanu (projekat br. 597888-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP).

Ova anketa čini sastavni deo projektnih aktivnosti, čiji je cilj definisanje tema kurseva o vodnim resursima, a u okviru programa "Učenje tokom celog života".

Molimo Vas da pažljivo pročitate sva pitanja i svoje stavove izrazite izborom odgovarajućeg odgovora.

Istraživanje je anonimno, a podaci iz ovog upitnika će se koristiti isključivo za naučne analize. Učešće u istraživanju je dobrovoljno.

IMAJTE U VIDU DA JE MIŠLJENJE SVAKOG POJEDINCA VEOMA VAŽNO!

Opšti podaci

Odgovornosti posla u vezi sa upravljanjem vodnim resursima u preduzećima

Na vašoj trenutnoj poziciji, koliko vremena posvećujete radu vezanom za upravljanje vodnim resursima? (Iskažite u % ukupnog radnog vremena).

Na vašoj trenutnoj poziciji, koje su vaše odgovornosti u vezi upravljanja vodnim resursima? Možete izabrati jedan ili više odgovora.

Poznavanje politike o upravljanju vodnim resursima

Koliko ste upoznati sa instrumentima upravljanja vodnim resursima?

Da li ste upoznati sa ostalim nacionalnim instrumentima koji uključuju upravljanje vodnim resursima?

Prema vašem mišljenju, koji je nivo usaglašenosti vaše organizacije sa različitim akcijama datim u nastavku? Molimo vas da odaberete prikladan odgovor.

Potreba za obučavanjem

Molimo vas da pažljivo pročitate svaku od ponuđenih mogućnosti i ocenite sebe i svoje kolege (pet je najviša, a jedan najniža ocena)

JaKolega

Molimo vas da navedete oblasti potreba za obukom kako biste povećali kompetencije u uslugama upravljanja vodnim resursima. Možete izabrati jedan ili više odgovora.


Molimo predložite trajanje obuke za vašu grupu. Molimo označite odgovarajući odgovor.


Koji način obuke vam najviše odgovara? Možete izabrati jedan ili više odgovora.


Da li biste želeli da u ovlašćenoj instituciji pohađate obuku o identifikovanim oblastima u okviru upravljanja vodnim resursima?

Tehnička obuka

Navedite iz koje biste oblasti želeli da se dodatno obučite. Možete izabrati jedan ili više odgovora.

Izjava o odricanju od odgovornosti
Ovaj projekat je finansiran uz podršku Evropske Komisije. Ova anketa odražava samo stavove autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje su u njoj sadržani.

Copyright© Marković 2023